Vårbudgeten 2017

I vårändringsbudgeten för 2017 finns bland annat förslag på ett tillskott på 700 miljoner kronor till Polismyndigheten. Vidare föreslås totalförsvaret tillföras 500 miljoner kronor och lika mycket vill regeringen avsätta för utsatta grundskolor och till förlossningsvården. 100 miljoner kronor föreslås för barn och ungas psykologiska hälsa.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.