Vanliga fel bland nyblivna företagare

Enligt ett pressmeddelande från Skatteverket saknar två av tre som registrerar ett nytt företag tidigare erfarenhet från att driva näringsverksamhet. I de flesta fall är det okunskap eller missförstånd som ligger bakom felen. Några av de vanligaste felen är otillåtna kostnadsavdrag samt fel i skattedeklarationen eller bokföringen. Skatteverket erbjuder kostnadsfria informationsträffar för bl.a. nyblivna företagare. Du hittar info om dessa träffar här.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.