Uppropet 2015

Den 11 november är det dags för 2015-års upplaga av Uppropet. Det är en temadag med syfte att samla flera olika aktörer kring frågan om brister i uppföljningen inom offentlig upphandling. Temadagen arrangeras av Skatteverket och hålls i deras lokaler på Korta gatan 10 i Solna. Läs mer och anmäl dig på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.