Upphandlingsreglerna utgör inget hinder för hjälp

Enligt EU-kommissionen [PDF] finns det möjlighet för myndigheter att ta en "genväg" när det gäller inköp för flyktingar. Det är, under vissa omständigheter, möjligt att direktupphandla och detta har att göra med de nuvarande exceptionella omständigheterna. Kumulativa kriterier som måste vara uppfyllda är att det ska röra sig om händelse som myndigheten inte kunnat förutse och det ska vara synnerligen brådskande. Det ska dessutom finnas ett orsakssamband mellan den oförutsedda händelsen och den synnerligen brådskande situationen.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.