Upphandlingsmyndighetens nya rapportserie

Upphandlingsmyndigheten har lanserat en ny rapportserie som de kallar för Trendens. Trendens kommer att innehålla statistiken, forskningen och analyserna om upphandling. Du kan ladda hem eller beställa Trendens från Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Skattmasen gillar men tycker att namnet är misstänkt likt inredningsbloggen Trendenser.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.