Upphandlingsmyndigheten flyttar till Solna

 
Hemsidan Upphandling24 uppger att Upphandlingsmyndigheten kommer att flytta till Solna. Det nuvarande kontraktet på Torsgatan 13 i centrala Stockholm löper ut vid årsskiftet och flytten kommer att vara fullbordad senast i december 2016. Myndigheten kommer att övergå till en så kallad aktivitetsbaserad kontorsarbetsplats. Denna typ av förändring har redan genomförts hos till exempel Försäkringskassan och Tillväxtverket.

Konkurrensverket ligger i dag granne med Upphandlingsmyndigheten men Skattmasen har inte hört något om att de ska flytta.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.