Uppdaterad app

Skatteverket var tidigt (före Facebook) ute med en uppdatering av sin app som nu är bättre anpassad för iOS 7.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.