Undvik dubbelbeskattning på ersättning från USA

Organisationen SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) har mycket bra information för dig som får ersättning från USA. Amerikanska skattemyndigheten (IRS) kräver att du lämnar in ett formulär för att ersättningen inte ska beskattas både i Sverige och i USA. Det finns ett så kallat dubbelbeskattningsavtal mellan USA och Sverige. Namnet till trots är avtalet till för att förhindra dubbelbeskattning och det är detta avtal som åberopas med hjälp av formuläret.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.