Tryckerierna återbetalningsskyldiga för moms

Enligt en dom i Högsta domstolen har tryckeriernas kunder återkravsrätt för den moms som Skatteverket har återbetalat till tryckerierna. Detta gäller för det som fakturerats fram till och med 2007. För den som inte är så insatt i frågan om tryckerimoms finns det ett äldre inlägg med en video om tryckerimomsen.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.