Tillväxt genom crowdfunding

I dag hittade jag Rapport 0156 Rev A från Tillväxtverket med titeln Tillväxt genom crowdfunding. Rapporten har förvisso några år på nacken men jag tycker ändå att den känns intressant. Crowdfunding är en finansieringsmetod som drar nytta av internet och sociala medier för att samla in gåvor för kulturella ändamål. Crowdfunding kan också användas i kommersiellt syfte och det är detta som Skattmasen tycker är särskilt intressant. Vad är egentligen crowdfunding i ett skattemässigt perspektiv?

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.