Tag: video

Total 5 Posts
Inlägg som innehåller videoklipp

EU-kommissionens handlingsplan för momsEU-kommissionen har som målsättning att skapa ett gemensamt mervärdesskatteområde inom EU. I denna video presenterar EU-kommissionen sin handlingsplan som syftar till att förenkla reglerna och öka skyddet mot bedrägerier.

2013 uppgick momsgapet till nästan 170 miljarder euro. I handlingsplanen ingår bland annat att:
- medlemsstaterna ska få bättre verktyg att

Läs mer