Tag: upphandlingsmyndigheten

Total 5 Posts
Nyheter relaterade till Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten flyttar till Solna

 
Hemsidan Upphandling24 uppger att Upphandlingsmyndigheten kommer att flytta till Solna. Det nuvarande kontraktet på Torsgatan 13 i centrala Stockholm löper ut vid årsskiftet och flytten kommer att vara fullbordad senast i december 2016. Myndigheten kommer att övergå till en så kallad aktivitetsbaserad kontorsarbetsplats. Denna typ av förändring har redan

Läs mer

Rapport med siffror och fakta om offentlig upphandling

Konkurrensverket har tillsammans med Upphandlingsmyndigheten släppt rapport 2015:9 som heter Siffror och fakta om offentlig upphandling. I rapporten finns massor av statistik, rörande upphandling, samlat. Till exempel kan man läsa att knappt hälften av alla upphandlingar gjordes i Stockholms läm, Västra Götalands län eller Skåne län. Vidare framgår att

Läs mer