Tag: SRN

Total 8 Posts
Nyheter relaterade till Skatterättsnämnden

HFD undanröjer förhandsbesked avseende golf som friskvård

Skattmasen har tidigare skrivit om att Skatterättsnämnden (SRN) lämnat förhandsbesked om att golfspel på pay & play-bana och spel på en driving range ska utgöra en skattefri friskvårdsförmån. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommit fram till att detta måste avgöras från fall till fall eftersom tjänsterna kan variera mellan anläggningarna

Läs mer

Inget avdrag för elektrisk kraft

Företaget E.ON Biofor Sverige AB, som bland annat framställer biogas, har ansett att man borde ha rätt att göra avdrag för den energiskatt på elektrisk kraft som deras CNG-anlägganingar får betala (CNG står för Compressed Natural Gas). I CNG-anläggningarna trycksätts gasen upp till 200 bar och det är till

Läs mer

Spökvandringar är inte skådespel

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att momsen på så kallade spökvandringar ska vara 25 procent.

Ett företag tillhandahöll guidade stadsvandringar där guiden, med särskild klädsel, ledde besökarna igenom trånga gränder och mörka källarvalv. Allt följde ett manus och ibland dök även andra personer upp, vilket ingick i programmet.

Företaget

Läs mer