Tag: skatteverket

Total 63 Posts
Nyheter relaterade till Skatteverket

Förslag på lagändring avseende tillfälligt arbete

Skatteverket har lämnat ett förslag till Finansdepartementet gällande begränsat skattskyldiga personer, som arbetar i Sverige för ett utländskt företag, där det utländska företaget saknar fast driftställe i Sverige. Enligt förslaget ska personen beskattas i Sverige vid arbete här för ett företag eller för offentlig sektor. Vidare föreslås att en utomlands

Läs mer

Könsuppdelad statistik över skatter

Skatteverket meddelar att de har tagit fram en rapport innehållande könsuppdelad statistik över skatter för perioden 2006 - 2015. Skattmasen har ännu inte hunnit läsa rapporten men enligt ett pressmeddelande från Skatteverket ska rapporten visa att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors inkomster. Skattmasen finner detta föga förvånande. Vidare

Läs mer

Tekniska problem hos Skatteverket

Tekniska problem hos Skatteverket har gjort att e-tjänsterna inte har fungerat och även hemsidan har legat nere. Nu verkar det som att systemen kommit igång igen. På grund av problemen har Skatteverket fastställt nytt datum för att lämna in deklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och punktskatter. Dessa deklarationer ska vara inlämnade

Läs mer

Myndigheter tar bort brevlådor

I juni kommer brevlådorna utanför servicekontoren att tas bort. Samma sak gäller för brevlådorna utanför skattekontoren. Senast den 1 september 2017 ska Skatteverkets, Pensionsmyndighetens och Försäkringskassan brevlådor vara borttagna.

Brevlådorna har utgjort en säkerhetsrisk men givetvis kommer man att kunna lämna in handlingar till myndigheterna även i framtiden. Detta måste

Läs mer