Tag: pensionsmyndigheten

Total 3 Posts
Nyheter relaterade till Pensionsmyndigheten

Myndigheter tar bort brevlådor

I juni kommer brevlådorna utanför servicekontoren att tas bort. Samma sak gäller för brevlådorna utanför skattekontoren. Senast den 1 september 2017 ska Skatteverkets, Pensionsmyndighetens och Försäkringskassan brevlådor vara borttagna.

Brevlådorna har utgjort en säkerhetsrisk men givetvis kommer man att kunna lämna in handlingar till myndigheterna även i framtiden. Detta måste

Läs mer

Skatteverket vill få fart på användningen av digital myndighetspost

Skattmasen har tidigare skrivit om den digitala brevlådan Min myndighetspost. Nu skriver Skatteverket i ett pressmeddelande att fler aktörer borde börja använda sig av säker elektronisk myndighetspost. I dagsläget är Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Riksarkivet, SKL, Tillväxtverket, Transportstyrelsen samt Tullverket med i projektet.

Sammanlagt är

Läs mer