Tag: isk

Total 7 Posts
Nyheter relaterade till investeringssparkontot

Förslag på höjd skatt för investeringssparkonton

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring. I dag multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan, plus 0,75 procentenheter. Enligt förslaget ska kapitalunderlaget istället multipliceras med statslåneräntan, plus 1 procentenhet.

Regeringen motiverar detta med att det mestadels är rika män som har

Läs mer

Skattegolv för investeringssparkontot

Regeringen har beslutat att schablonbeskattningen av investeringssparkontona, de så kallade ISK:arna, inte ska kunna bli noll. Detta framgår av ett pressmeddelande som du kan läsa här. Kapitalunderlaget ska, enligt de nya bestämmelserna, multipliceras med statslåneräntan plus 0,75 procentenheter. Schablonbeskattningen kan dock inte bli lägre än 1,25 procent.

Läs mer