Tag: internationellt

Total 21 Posts
Internationella nyheter

Brittiska skattemyndigheten missar drygt tolv miljoner telefonsamtal

Den brittiska skattemyndigheten HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) får ungefär 50 miljoner telefonsamtal per år. Myndigheten har ca. 70.000 anställda varav 20.000 personer jobbar med att svara i telefon. Svenska Skatteverket har sammanlagt ungefär 10.000 anställda. Trots att HMRC enligt The Guardian har världens största virtuella

Läs mer

EU-kommissionen föreslår nya åtgärder mot skatteflyktEU-kommissionen förklarar i ett pressmeddelande att de har tagit fram ett åtgärdspaket där syftet är att medlemsstaterna ska ta ett större ansvar för att försvåra för aggressiv skatteplanering. Nyckelåtgärderna är att garantera en effektiv beskattning i EU, att öka skattetransparensen samt att verka för enhetliga spelregler.

Exempel som tas upp

Läs mer