Tag: internationellt

Total 21 Posts
Internationella nyheter

Undvik dubbelbeskattning på ersättning från USA

Organisationen SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) har mycket bra information för dig som får ersättning från USA. Amerikanska skattemyndigheten (IRS) kräver att du lämnar in ett formulär för att ersättningen inte ska beskattas både i Sverige och i USA. Det finns ett så kallat dubbelbeskattningsavtal mellan USA och Sverige

Läs mer

EU-kommissionens handlingsplan för momsEU-kommissionen har som målsättning att skapa ett gemensamt mervärdesskatteområde inom EU. I denna video presenterar EU-kommissionen sin handlingsplan som syftar till att förenkla reglerna och öka skyddet mot bedrägerier.

2013 uppgick momsgapet till nästan 170 miljarder euro. I handlingsplanen ingår bland annat att:
- medlemsstaterna ska få bättre verktyg att

Läs mer