Tag: HFD

Total 5 Posts
Nyheter relaterade till Högsta förvaltningsdomstolen

HFD undanröjer förhandsbesked avseende golf som friskvård

Skattmasen har tidigare skrivit om att Skatterättsnämnden (SRN) lämnat förhandsbesked om att golfspel på pay & play-bana och spel på en driving range ska utgöra en skattefri friskvårdsförmån. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommit fram till att detta måste avgöras från fall till fall eftersom tjänsterna kan variera mellan anläggningarna

Läs mer

Inget avdrag för elektrisk kraft

Företaget E.ON Biofor Sverige AB, som bland annat framställer biogas, har ansett att man borde ha rätt att göra avdrag för den energiskatt på elektrisk kraft som deras CNG-anlägganingar får betala (CNG står för Compressed Natural Gas). I CNG-anläggningarna trycksätts gasen upp till 200 bar och det är till

Läs mer

DJ uppträdande ej momspliktigt

DJ duon Dada Lifes uppträdanden kan innehålla allt från uppblåsbara bananer till kuddkrig bland publiken. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ansetts att uppträdandet utgör ett konstnärligt verk och att det därför inte är momspliktigt.

Dada Life har tidigare begärt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) i frågan. SRN kom fram till

Läs mer