Tag: försäkringskassan

Total 3 Posts
Nyheter relaterade till Försäkringskassan

Myndigheter tar bort brevlådor

I juni kommer brevlådorna utanför servicekontoren att tas bort. Samma sak gäller för brevlådorna utanför skattekontoren. Senast den 1 september 2017 ska Skatteverkets, Pensionsmyndighetens och Försäkringskassan brevlådor vara borttagna.

Brevlådorna har utgjort en säkerhetsrisk men givetvis kommer man att kunna lämna in handlingar till myndigheterna även i framtiden. Detta måste

Läs mer

Skatteverket vill få fart på användningen av digital myndighetspost

Skattmasen har tidigare skrivit om den digitala brevlådan Min myndighetspost. Nu skriver Skatteverket i ett pressmeddelande att fler aktörer borde börja använda sig av säker elektronisk myndighetspost. I dagsläget är Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Riksarkivet, SKL, Tillväxtverket, Transportstyrelsen samt Tullverket med i projektet.

Sammanlagt är

Läs mer

Förslag på redovisning av arbetgivaravgifter på individnivå

I ett pressmeddelande skriver Skatteverket att myndigheten har lämnat ett förslag till regeringen om ändring av arbetsgivardeklarationen. Skatteverket vill att ersättning för utfört arbete ska redovisas på individnivå. Med dagens system lämnar arbetsgivaren redovisning för samtliga anställda i en klump. System med individredovisning finns redan i till exempel Danmark och

Läs mer