Tag: finansdepartementet

Total 17 Posts
Nyheter relaterade till Finansdepartementet

Åtgärder för att motverka skatteflykt

Foto: Skärmdump från regeringen.se

Regeringen presenterade nyligen ett program med tio punkter med syfte att motverka skatteflykt och försvåra skatteundandragande.

De tio åtgärderna är:

  1. Inkludera fler länder i globala standarder för transparens och informationsutbyte
  2. Inför automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare
  3. Inför informationsplikt för skatterådgivare
  4. Skapa en global svart lista
Läs mer

Kartläggning av delningsekonomins påverkan på skattesystemet

I ett pressmeddelande skriver Skatteverket att myndigheten lämnat en delrapport till Finansdepartementet där delningsekonomins påverkan på skattesystemet har kartlagts.

Enligt rapporten finns det en risk för fel eftersom det ofta krävs att privatpersoner själva uppger sina inkomster i inkomstdeklarationen. Normalt får ju Skatteverket kontrolluppgifter som kan ligga till grund för

Läs mer

Förslag på ändrad avdragsrätt för representation

Regeringen föreslår ändringar avseende avdragsrätten för representation. Förändringen avser både inkomstskatt och moms.

Gällande inkomstskatt är förslaget att det inte längre ska vara tillåtet att få göra avdrag för lunch, middag, supé eller annan förtäring förutom "enklare förtäring som inte kan anses som måltid och som är av mindre värde"

Läs mer