Tag: finansdepartementet

Total 15 Posts
Nyheter relaterade till Finansdepartementet

Förslag på lagändring avseende tillfälligt arbete

Skatteverket har lämnat ett förslag till Finansdepartementet gällande begränsat skattskyldiga personer, som arbetar i Sverige för ett utländskt företag, där det utländska företaget saknar fast driftställe i Sverige. Enligt förslaget ska personen beskattas i Sverige vid arbete här för ett företag eller för offentlig sektor. Vidare föreslås att en utomlands

Läs mer

Ojämlik beskattning av sponsring

Elitfotboll Dam (EFD) har uppmärksammat att ojämlika skattereglerna påverkar företagens sponsring. Enligt Skatteverkets ställningstagande om riktlinjer för avdragsrätt vid sponsring ska avdragsrätten vara kopplad till den motprestation som det sponsrade företaget erhåller från föreningen. Motprestationen ska värderas till marknadsvärdet. Om det sponsrade beloppet överstiger marknadsvärdet betraktas pengarna istället som bidrag

Läs mer

Åtgärder för att motverka skatteflykt

Foto: Skärmdump från regeringen.se

Regeringen presenterade nyligen ett program med tio punkter med syfte att motverka skatteflykt och försvåra skatteundandragande.

De tio åtgärderna är:

  1. Inkludera fler länder i globala standarder för transparens och informationsutbyte
  2. Inför automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare
  3. Inför informationsplikt för skatterådgivare
  4. Skapa en global svart lista
Läs mer