Tag: finansdepartementet

Total 17 Posts
Nyheter relaterade till Finansdepartementet

Förslag på höjd skatt för investeringssparkonton

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring. I dag multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan, plus 0,75 procentenheter. Enligt förslaget ska kapitalunderlaget istället multipliceras med statslåneräntan, plus 1 procentenhet.

Regeringen motiverar detta med att det mestadels är rika män som har

Läs mer

Förslag på lagändring avseende tillfälligt arbete

Skatteverket har lämnat ett förslag till Finansdepartementet gällande begränsat skattskyldiga personer, som arbetar i Sverige för ett utländskt företag, där det utländska företaget saknar fast driftställe i Sverige. Enligt förslaget ska personen beskattas i Sverige vid arbete här för ett företag eller för offentlig sektor. Vidare föreslås att en utomlands

Läs mer

Ojämlik beskattning av sponsring

Elitfotboll Dam (EFD) har uppmärksammat att ojämlika skattereglerna påverkar företagens sponsring. Enligt Skatteverkets ställningstagande om riktlinjer för avdragsrätt vid sponsring ska avdragsrätten vara kopplad till den motprestation som det sponsrade företaget erhåller från föreningen. Motprestationen ska värderas till marknadsvärdet. Om det sponsrade beloppet överstiger marknadsvärdet betraktas pengarna istället som bidrag

Läs mer