Tag: arbetsmiljöverket

Total 1 Post
Nyheter relaterade till Arbetsmiljöverket

Ordning och reda i transportbranschen

I en departementspromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås nu ändringar i utstationeringslagen i syfte att förtydliga regelverkets tillämplighet på godstransporter på väg samt för att förbättra tillsyn och regelefterlevnad.

Ett av förslagen är att utstationeringslagens definition av utstationering utökas så att även cabotagetransporter omfattas.

Vidare föreslås att Polismyndigheten ska kontrollera om en

Läs mer