Swedbanks checklista vid köp av bostadsrätt

Swedbank uppger i ett pressmeddelande att banken tagit fram en checklista för den som ska köpa en bostadsrätt. Köp av bostad är sannolikt den största affären man gör i sitt liv men många vet inte riktigt hur man ska kontrollera att bostadsrättsföreningens ekonomi är i ordning. En årsredovisning är inte lätt att tolka för den som inte är så insatt i ekonomiska frågor. Checklistan är tänkt att fungera som stöd så att köparen lättare kan bilda sig en uppfattning om hur det står till med bostadsrättsföreningens ekonomi.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.