Ställningstagande avseende factoring

Man brukar dela in factoring i äkta samt oäkta factoring. Äkta factoring är när någon köper någon annans fakturor. Detta kallas även ibland för amerikansk factoring. Man kan även belåna en faktura genom att använda fakturan som säkerhet. Det är detta som brukar kallas för oäkta factoring.

Bank- och finansieringstjänster är undantagna från momsplikt. Även handel med värdepapper och liknande tjänster är undantagna från momsplikt. Frågan har då varit om factoring ska anses vara en sådan tjänst som är undantagen från momsplikt. Skatteverket har nylien släppt ett ställningstagande avseende moms vid olika typer av factoring. Kortfattat kan man säga att Skatteverket anser att äkta factoring är en momspliktig verksamhet men att oäkta factoring kan, under vissa förutsättningar, vara undantagen från momsplikt.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.