Ställ frågor till Skatteverket på Facebook

Under dagen har det varit svårt, för att inte säga omöjligt, att komma fram till Skatteupplysningen per telefon. Detta är självklart extremt frustrerande för dig som har frågor till Skatteverket men du vet väl att du kan ställa allmänna frågor till Skatteverket på Facebook?

Skriv dock inte ditt personnummer på Skatteverkets Facebook-sida! Vid enskilda ärenden ska du istället ringa Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567. Många svar finns dessutom att hitta på Skatteverkets hemsida. En bra start är att kolla innehållsförteckningen på Skatteverkets hemsida.

En av de vanligaste frågorna gäller när inkomstdeklarationen skickas ut. Skatteverket har redan börjat skicka ut inkomstdeklarationer men det kan dröja fram till och med den 15 april innan du får den i brevlådan. Tänk på att deklarationerna inte skickas ut i någon särskild ordning så bara för att din make, maka eller sambo har fått sin så kan det vara så att du helt enkelt får din vid ett senare tillfälle.

Det bästa är givetvis att deklarera elektronisk vilket du kan göra redan i dag.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.