Spärra adresserad direktreklam digitalt

Av ett pressmeddelande från Skatteverket framgår att det nu går det att spärra adresserad direktreklam hos Statens Personadressregister, SPAR, med hjälp av e-legitimation. Den som vill skicka direktadresserad reklam med post kommer inte att kunna få ut uppgifter från SPAR, om du aktiverat spärren. Det kommer dock gå att få ut adressuppgifter om syftet till exempel är forskning eller opinionsbildning.

I maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft. I och med detta införs en skyldighet för de som håller personuppgiftsregister att erbjuda möjlighet till registerutdrag på elektronisk väg. Redan nu är det möjligt att begära utdrag av sina egna registeruppgifter digitalt. Enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att en gång om året, utan kostnad och efter skriftlig ansökan, få ett utdrag ur SPAR som visar vilka uppgifter som finns om dig i registret. Nu kan du själv kostnadsfritt hämta registerutdrag från SPAR vid fler tillfällen.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.