Solcellsanläggning på privat villa eller fritidshus

Skatteverket har nyligen kommit ut med ett nytt ställningstagande avseende beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin privata villa eller fritidshus. Ställningstagandet gäller från och med den 1 juli 2016 och ersätter det tidigare ställningstagandet med samma namn från den 5 juni 2014.

Ställningstagandet gäller villa eller fritidshus som är privatbostad. Vad som räknas som privatbostad definieras i 2 kap. § 8 inkomstskattelagen men kortfattat handlar det om att du ska bo i din villa och tillbringa viss tid i ditt fritidshus för att det ska räknas som privatbostad.

Det som skiljer mellan det nya och det gamla ställningstagandet är du nu blir skattskyldig för energiskatt först om toppeffekten uppgår till 255 kilowatt eller mer. Tidigare låg gränsen på 100 kilowatt eller mer.

Som tidigare gäller att du blir skattskyldig för moms om du kontinuerligt levererar el till elnätet och får ersättning för det. Det finns en generellt avdragsförbud för den ingående momsen eftersom det handlar om en stadigvarande bostad (8 kap. 9 § mervärdesskattelagen). Avdragsförbudet gäller dock inte om elen uteslutande används i en ekonomisk verksamhet.

Eftersom du inte bedriver näringsverksamhet bara för att du har solceller på taket så kan du inte bli godkänd för F-skatt. Har du andra verksamheter kan du givetvis bli godkänd för F-skatt för dessa.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.