SoA för utländska företagare

Om ett utländsk bolag vill ansöka om godkännande för F-skatt, registrera sig för moms eller som arbetsgivare ska Skatteverkets blankett SKV 4632 användas. Notera att ansökan ska skickas till olika adresser, beroende på vilket land bolaget kommer ifrån. Läs mer om ansökan om F-skatt för utländska företag på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.