Slopad skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Finansdepartementet föreslår att skattereduktionen för den som vill ge gåvor till ideell verksamhet ska slopas. Förändringar föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2016.

I dag kan du få skattereduktion om de skänker pengar till en av Skatteverket godkänd gåvomottagare. Kravet är att du ska skänka minst 2 000 kr på ett helt år och minst 200 kr per gång. Skattereduktionen på 25 % ges på gåvor upp till 6 000 kr. Den maximala skattereduktionen blir alltså 1 500 kr. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.