Slopad moms för frimärken

I regeringens budget finns förslag på att slopa momsen på frimärken samt på vissa andra posttjänster. Tidigare i år har Sverige fällts i EU-domstolen för att inte ha infört undantag från moms för detta. Läs mer på regeringens hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.