SKV 4350 och SKV 4402 på engelska

Blankett SKV 4350 är till för personer som ska betala särskild inkomstskatt, så kallad SINK. Det ska du göra om du till exempel inte är fast bosatt i Sverige men pendlar till Sverige för att arbeta eller om du får en pension från Sverige. Blanketten är en av få som finns i engelsk version.

För den som normalt inte är skattskyldig i Sverige men som behöver skatteregistrera sig finns blankett SKV 4402. Även den finns nu i en engelsk version.

Både blankett SKV 4350 för ansökan om särskild inkomstskatt samt blankett 4402 för skatteregistrering finns att hämta från Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.