Skatteverkets statistik i digital form

Nu har Skatteverket börjat lägga ut statistik på sin webbplats. Sidan innehåller till exempel information om skatt på arbete, kapital och företag. Du kan även se hur mycket skatt privatpersonerna har betalat, skillnader mellan män och kvinnor och hur fastighetsskatt och fastighetsavgifter fördelar sig på olika slags fastigheter.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.