Skatteverkets årsredovisning 2015

Nu har Skatteverkets årsredovisning för 2015 kommit ut. I den kan du läsa intressant information om Skatteverket. Visste du till exempel att Skatteupplysningen besvarade mer än 4 miljoner samtal och att Skatteverkets hemsida hade nästan 55 miljoner besök under 2015? Andelen kvinnor bland de anställda har legat stadigt runt 66 procent de senaste åren och genomsnittsåldern är knappt 46 år. Generaldirektörens lön uppgick 2015 till drygt 1,6 miljoner kronor.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.