Skatteverket vill få fart på användningen av digital myndighetspost

Skattmasen har tidigare skrivit om den digitala brevlådan Min myndighetspost. Nu skriver Skatteverket i ett pressmeddelande att fler aktörer borde börja använda sig av säker elektronisk myndighetspost. I dagsläget är Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Riksarkivet, SKL, Tillväxtverket, Transportstyrelsen samt Tullverket med i projektet.

Sammanlagt är det ungefär 400 000 personer som är anslutna till Min myndighetspost i Sverige. I Danmark ligger siffran på fem miljoner. Skatteverkets generaldirektör skriver i pressmeddelandet att man, som en morot, planerar att betala ut skatteåterbäringen redan i april till dem som är anslutna till Min myndighetspost.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.