Skatteverket lämnar nio orter

Enligt ett pressmeddelande tänker Skatteverket flytta sin verksamhet från nio orter i Sverige. Orsaken sägs vara effektivisering. Sammanlagt berörs drygt 500 personer vilket motsvarar knappt fem procent av samtliga anställda på Skatteverket. Vilka orter som berörs framgår av pressmeddelandet som kan läsas här.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.