Skattetrycket i Sverige jämfört med andra länder

Skattetrycket, även kallat skattekvoten, beräknas genom att dividera de totala skatteintäkterna med BNP. I tabellen nedan framgår hur högt skattetrycket är i Sverige jämfört med andra OECD-länder. I dag ligger skattekvoten i Sverige på 43,1 procent. Genomsnittet för OECD är 34,4 procent.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.