Skattetillägg för oredovisad pokervinst

En pokerspelare hade spelat nätpoker och under två år vunnit sammanlagt knappt 100 000 kr. Han tog dock inte upp vinsterna i sin inkomstdeklaration eftersom han trodde att han inte behövde betala skatt på pokervinsten.

Enligt lotterilagen (1994:1000) är pokerspel (ej tävling) likställt med lotteri. Vinst från pokerspel blir alltså detsamma som en lotterivinst. Vinster från svenska lotteriet samt vinster från utländska lotterier inom EES-området är skattefria. Pokerspelaren trodde att pokersajten hade sitt säte inom EES-området och att han därför inte skulle beskattas för vinsten. Det visade sig dock att pokersajten hade sitt säte på Alderney som är en ö i Engelska kanalen. Alderney räknas inte till EES-området och därför beslutade Skatteverket att pokerspelaren dels skulle beskattas för pokervinsten och dessutom få skattetillägg för att han inte hade tagit upp vinsten i sin inkomstdeklaration.

Både Förvaltningsrätten (mål 9591-15 m.fl.) och Kammarrätten (mål 817-16 m.fl.) gick på Skatteverkets linje och därför kommer pokerspelaren att beskattas för vinsten.

Vill man spela nätpoker kan det alltså vara bra att ta reda på var pokersajten har sitt säte. Följande länder är med i EU eller ingår i EES-området: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Island, Italien Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Åland och Österrike.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.