Skattestatistisk årsbok 2015

Äntligen har årets upplaga av Skattestatistisk årsbok kommit ut. Den finns att ladda ner som PDF från Skatteverkets hemsida. Skriften är som vanligt sprängfylld med intressant statistik. Vad sägs till exempel om att företag med fler än 500 anställda utgör endast 0,08 procent av samtliga företag? Vidare kan man läsa att trängselskatterna i Stockholm och Göteborg inbringade 830 miljoner kronor.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.