Skattesmäll för Alexandra "Kissie" Nilsson

Bild: Kissies.se

Skatteverket har granskat bloggaren Alexandra "Kissie" Nilsson avseende inkomståret 2013. Skatteverkets beslut kom i december 2016 och resulterade i en höjning av Kissies slutliga skatt med knappt 110 000 kronor samt höjning av moms för hennes enskilda firma med drygt 25 000 kronor. Därtill påförs hon skattetillägg med sammanlagt knappt 27 000 kronor.

Skattmasen har läst det så kallade omprövningsbeslutet om nedan följer några kommentarer. Omprövningsbeslutet omfattar bland annat oredovisad lön och oredovisade intäkter men Skatteverket har även underkänt vissa avdrag som Kissie har gjort.

Skatteverkets granskning

Det verkar som att Skatteverket har lagt ner ganska mycket tid på att granska Kissies blogg. Enligt Skatteverket framgår det tydligt att Kissie fått både pengar, prylar och gratis resor. Kissie har svarat Skatteverket att mycket av det som skrivs på bloggen saknar verklighetsförankring. Det skrivs för att skapa intresse. Kissie medger att hon har fått vissa gratisartiklar av mindre värde men betonar att hon inte har begärt att få dessa.

Kissie har inte haft något särskilt bankkonto kopplat till sin verksamhet utan hon har använt sitt privata bankonto för samtliga transaktioner. Skatteverket har frågat Kissie om ett flertal insättningar på sammanlagt drygt 200 000 kronor som gjort på bankkontot. I svar till Skatteverket har hon bland annat uppgett att hennes sambo satt in nästan 90 000 kr till hennes konto.

I bokföringen har Skatteverket noterat att avdrag har gjorts för inköp på bland annat Zara, H&M, Gina Tricot och Kicks. Underlag för dessa inköp har inte funnits i bokföringen. Vidare har Kissie gjort avdrag för lokalkostnader utan att spara underlag för detta.

Sammanfattning av Kissies misstag

  1. Hon lät bli att redovisa varor och tjänster som olika företag skickade till henne.
  2. Hon har inte lyckats redogöra för ett flertal insättningar som gjort på hennes bankkonto.
  3. Hon har gjort avdrag för kostader som i själva verket är privata.
  4. Hon har inte sparat underlag (kvitton eller dylikt) för vissa utlägg.

Skattmasens slutsats

Skattmasen tror inte att Kissie medvetet försökt låta bli att betala skatt. Det är säkert många bloggare som inte inser att man faktiskt måste redovisa sånt man får, även om man inte har bett om att få det. Tyvärr hjälper det inte att säga att man har agerat i god tro, vilket faktiskt är en ganska vanlig bortförklaring.

Kissies.se är en av Sveriges största bloggar. Detta är sannolikt orsaken till att Skatteverket valde att sikta in sig på just den bloggen. Man kan tycka att reglerna har varit oklara eller svåra att förstå men Kissie har gjort några grundläggande misstag som alla borde ta lärdom av.

Om du bedriver en verksamhet så se till att ha ett separat bankkonto för den verksamheten! Har man ett aktiebolag är detta förmodligen en självklarhet men detta även gäller också om man driver en enskild firma. Skattmasens blogg bedrivs som hobby men har ett separat bankkonto och faktiskt även en egen bokföring. Detta kan dock betraktas som lite "overkill"...

Spara alltid dina underlag, det vill säga kvitton och fakturor eller liknande! Det är en sak att inte veta om något räknas som inkomst eller inte känna till om man får göra ett visst avdrag men att inte spara underlag är riktigt amatörmässigt. Skattmasen är oerhört förvånad över att någon som driver Sveriges största blogg inte klarar att spara sina kvitton!

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.