Skatteskuld kan leda till indraget pass

Enligt tidningen Forbes kan amerikanska utrikesdepartementet (The State Department) återkalla eller begränsa passen för de som är skyldiga amerikanska skattemyndigheten (IRS) mer än 50.000 dollar. Det ska inte heller gå att skaffa nytt pass eller att förnya ett gammalt. Det ska dock gå att få ett pass i nödfall eller av humanitära skäl.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.