Skatterna måste höjas enligt rapport från Konjunkturinstitutet

I den nyligen utkomna rapporten Hållbarhetsrapport 2016 för de offentliga finanserna skriver Konjunkturinstitutet att nuvarande skattesatser inte kommer att räcka till för att hålla välfärden på den nivå som vi har i dag.

Rapporten är ingen prognos utan det är Konjunkturinstitutets bedömning baserad på nuvarande politik. Till år 2040 skulle skattekvoten behöva öka till 45,7 procent. En förklaring till detta är den ökade andelen äldre i befolkningen.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.