Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Från och med den 1 januari i år är det möjligt att få skattereduktion vid överproduktion av el. Har du till exempel solceller på taket och dessa producerar överskottsel som matas in i elnätet kan du alltså få skattereduktion för detta. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.