Skatterättsnämden godkänner golf som friskvård

Golf, tillsammans med till exempel ridning och segling, har tidigare ansetts utgöra lyxsporter. Dessa sporter har därför inte funnits med på Skatteverkets lista över skattefria motions- och friskvårds aktiviteter. Nu har Skatterättsnämnden (SRN) i ett förhandsbesked (dnr 72-15/D) meddelat att golf på en pay & play-bana eller på en driving range ska utgöra en skattefri friskvårdsförmån.

Som grund för beslutet konstaterar SRN att förutsättningarna för golfspel har förändrats sedan bestämmelserna om skattefri motion infördes. På en pay & play-bana och en driving range kan man träna golfspel, utan att vare sig vara medlem i en golfklubb eller ha tidigare erfarenheter av golf. Allmänhetens intresse för sporten har ökat och man kan hyra utrustning på banorna. Golf bör därför kunna jämställas med annan friskvård som anses vara av enklare slag.

Skattmasen välkomnar förhandsbeskedet och funderar på om det inte är dags att skaffa ett officiellt hcp...

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.