Skattepengar i augusti

Hör du till dem som har anmält ett bankkonto till Skatteverket men ännu inte fått någon skatteåterbäring? Är din deklaration färdiggranskad kommer dina skattepengar i så fall att betalas ut 6 – 8 augusti.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.