Skattegolv för investeringssparkontot

Regeringen har beslutat att schablonbeskattningen av investeringssparkontona, de så kallade ISK:arna, inte ska kunna bli noll. Detta framgår av ett pressmeddelande som du kan läsa här. Kapitalunderlaget ska, enligt de nya bestämmelserna, multipliceras med statslåneräntan plus 0,75 procentenheter. Schablonbeskattningen kan dock inte bli lägre än 1,25 procent.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.