Skattefelet har minskat

Skatteverket skriver i ett pressmeddelande om en rapport som handlar om skattefelets utveckling 2007 – 2012. Skattefelet är skillnaden mellan den skatt som skulle ha fastställts, om alla hade redovisat korrekt, och den skatt som faktiskt har fastställts. Enligt rapporten är trenden att skattefelet minskar.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.