Skattedag för idrottare

Den 29 oktober arrangerades Idrottens skattedag. Skattedagen är ett samarrangemang mellan Skatteverket och Riksidrottsförbundet och sedan 2008 håller man till på Bosön utanför Stockholm. Deltagarna får lära sig om sådant som berör idrottare som till exempel reklamskatt och vad som gäller för utländska idrottare som kommer till Sverige. I år deltog ett 90-tal idrottare.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.