Sista inlämningsdag för deklarationen 2015

Du som är privatperson måste lämna in din inkomstdeklaration till Skatteverket senast i dag (4 maj) klockan 24.00. Gör du inte det riskerar du att få en förseningsavgift på 1 000 kr. Är du väldigt sen, inom tre månader, får du betala ytterligare en förseningsavgift på 1 000 kr. Är du mer än fem månader sen blir det 1 000 kr till. Läs mer om förseningsavgift på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.