Second hand-verksamhet slipper moms

Skattmasen har tidigare skrivit om att second hand-butiker varit tvungna att lägga på moms på de skänkta varor som de har sålt. Det har gått att slippa detta men då förutsattes att butiken inte hade öppet mer än 24 timmar per vecka.

Från och med den 1 januari 2016 är tredje paragrafen inkomstskattelagens sjunde kapitel ändrad. I den nya paragrafen står det att föreningar och trossamfund inte är skattskyldiga för verksamhet som avser försäljning av skänkta varor och som utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete. Detta betyder alltså att second hand-butiker kan ha öppet mer än 24 timmar per vecka och de behöver inte lägga på moms på sin försäljning.

Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.